Polityka prywatności Spinder

Prywatność

Jak chronimy dane osobowe

Spinder Dairy Housing Concepts bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony Państwa danych osobowych, dlatego nasza firma wdraża odpowiednie środki, aby przeciwdziałać ich niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie, nieuprawionemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i niezgodnej z prawem modyfikacji.

Polityka prywatności

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności Spinder Dairy Housing Concepts określa zakres swojej odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe, które przetwarzamy

Spinder Dairy Housing Concepts przetwarza Państwa dane osobowe w wyniku korzystania z naszych usług i/lub dlatego, że informacje te zostały nam przez Państwa przekazane. Z przyjemnością przedstawimy Państwu bardziej szczegółowy opis tego procesu. Naszą stronę internetową można przeglądać bez konieczności informowania nas o swojej tożsamości ani podawania nam jakichkolwiek danych osobowych. Jednakże jeśli pragną Państwo skorzystać z naszych produktów i/lub usług, konieczne jest, abyśmy przetworzyli dostarczone nam dane. Odbywa się to zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzamy następujące dane osobowe:

  • imię, nazwisko i adres
  • numer telefonu
  • adres e-mail
  • inne dane osobowe, które aktywnie przekazują Państwo w formie pisemnej korespondencji lub przez telefon

Cel i podstawa przetwarzania przez nas danych osobowych

Spinder Dairy Housing Concepts przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
Państwa dane są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji prośby o udzielenie informacji, na przykład w celu dostarczenia Państwu towarów i usług lub dlatego, że prawo nakłada na nas taki obowiązek. Dane są przechowywane wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne, aby można było odpowiedzieć na Państwa prośbę i zrealizować ją w zadowalający sposób.

Google Analytics i statystyki strony internetowej

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych oferowanej przez Google Inc. Na podstawie plików cookie Google Analytics bada sposób korzystania z witryny przez odwiedzających. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny są przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach na terenie Stanów Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje do śledzenia sposobu korzystania z witryny. Istnieje możliwość zablokowania plików cookie poprzez wybór odpowiednich ustawień w przeglądarce. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie informacji przez Google w sposób i w celach opisanych powyżej.

Łącza

www.spinderdhc.pl zawiera łącza do innych stron lub źródeł internetowych. Należy mieć świadomość, że firma Spinder B.V. nie jest odpowiedzialna za politykę prywatności tych stron i źródeł. Zalecamy dokładne zapoznanie się z odpowiednimi zasadami ochrony prywatności na innych stronach i/lub w innych źródłach przed podaniem swoich danych osobowych.

Zmiana zasad ochrony prywatności i plików cookie

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Niniejsza polityka prywatności została opracowana między innymi w celu odzwierciedlenia wykorzystania i możliwości tej witryny. Wszelkie zmiany i/lub modyfikacje witryny mogą spowodować zmiany w polityce prywatności.

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Spinder Dairy Housing Concepts nie sprzedaje Państwa danych osobowych osobom trzecim i przekazuje te dane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji zawartej z Państwem umowy lub do spełnienia obowiązku prawnego. Zawieramy umowy dotyczące przetwarzania danych z firmami, które w ramach naszego zlecenia przetwarzają Państwa dane, aby zapewnić podobny poziom ich bezpieczeństwa i poufności. Firma Spinder Dairy Housing Concepts pozostaje odpowiedzialna za to przetwarzanie.

Jak chronimy dane osobowe

Spinder Dairy Housing Concepts bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony Państwa danych osobowych, dlatego nasza firma wdraża odpowiednie środki, aby przeciwdziałać ich niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie, nieuprawionemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i niezgodnej z prawem modyfikacji. Jeżeli odnoszą Państwo wrażenie, że Państwa dane nie są odpowiednio chronione, prosimy o kontakt.