Wyłączenie odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Spinder B.V. ponosi odpowiedzialność za informacje zamieszczone na stronie www.spinderdhc.com. Firma Spinder B.V. jest również odpowiedzialna za wdrożenie i utrzymanie serwisu www.spinderdhc.pl. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje na stronie www.spinderdhc.pl były jak najbardziej aktualne, dostępne, poprawne i kompletne.

Odpowiedzialność

Istnieje jednak możliwość, iż treści na niniejszej stronie mogą być nieaktualne, niekompletne i/lub nieprawidłowe. Taka sytuacja nie upoważnia żadnych podmiotów do roszczenia sobie jakichkolwiek praw. Firma Spinder B.V. w żadnym wypadku nie może być pociągana do odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z wykorzystania informacji podanych na stronie www.spinderdhc.pl.

Łącza

Możliwe jest, iż niniejsza strona internetowa będzie zawierać odniesienia do innych stron i/lub źródeł informacji prowadzonych przez osoby trzecie. Podobnie jak w innych przypadkach, firma Spinder B.V. nie może być pociągana do odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z wykorzystania informacji podanych na tych witrynach/stronach.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące informacji zawartych na stronie www.spinderdhc.pl, w tym między innymi materiałów, zdjęć, ilustracji, nazw, logo, marek i innych znaków odróżniających, przysługują firmie Spinder B.V. Udostępnienie tych informacji nie zapewnia użytkownikom licencji na ich powielanie i/lub rozpowszechnianie. Takie działania nie są dozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Spinder B.V., jej klientów lub odpowiednich osób trzecich, z wyjątkiem działań prawnie dopuszczalnych, takich jak drukowanie informacji z tej strony na osobisty, niekomercyjny użytek.