Uwaga

Dobrze zaprojektowane boksy dla krów

Dobre traktowanie zwierząt przynosi dobre wyniki, nie tylko pod względem finansowym, ale także przyjemności z pracy.

  • Młode cielęta potrzebują uwagi: ważna jest kontrola i/lub zapobieganie chorobom, a także pomoc chorym zwierzętom w wyleczeniu.

  • Krowy podczas wycielenia: natura często radzi sobie sama, ale dobrym rozwiązaniem jest stworzenie właściwych warunków, aby można było w razie potrzeby podjąć odpowiednie działania.

  • Krowy wymagające uwagi: właściwa pomoc we właściwym czasie! To rozwiązanie niestwarzające ryzyka dla ludzi i zwierząt. Jeśli jest dobrze zorganizowana, pomoc może by udzielona szybko i bez nerwów.

  • Byk to indywidualista – jest silny i potężny, więc zawsze należy zachować ostrożność. Kojce dla byków muszą wytrzymać silne uderzenia!

  • Krowy, które poruszają się w stadzie, lubią ocierać się o różne przedmioty. Jest to również dobre dla ich skóry!

Kliknij tutaj, aby otrzymać katalog produktów z kategorii Uwaga

Dostępne produkty – uwaga

W kategorii Uwaga Spinder oferuje różne produkty zapewniające lepsze samopoczucie krów i cieląt. 

Kliknij produkty poniżej, aby wyświetlić szczegółowy opis, odpowiednie strony katalogu, rysunki techniczne i instrukcje.

Wyświetl całą gamę produktów Spinder

Gama produktów
Ruch krówZarządzanie gnojowicą